September 1997, Volume 3 No. 2

ARTICLE 2

Faktor risiko di kalangan pesakit penyakit jantung koronari di Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur
(Risk factors among coronary heart disease patients in the National Heart Institute, Kuala Lumpur)

Lam YL dan Khor GL
Department of Nutrition and Community Health, Faculty of Medicine and Health Science, Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap pengetahuan, sikap dan amalan terhadap penyakit jantung koronari serta faktor-faktor risiko (CHD) di kalangan pesakit CHD di Institut Jantung Negara (IJN), Kuala Lumpur. Subjek kajian ini merupakan semua pesakit penyakit jantung koronari yang mendapat rawatan perubatan di IJN dalam jangkamasa kajian ini dijalankan, iaitu antara 5 Mei 1997 dan 24 Mei 1997. Seramai 105 orang pesakit telah ditemubual dengan menggunakan borang soal selidik. Kajian ini meliputi empat faktor risiko penyakit jantung koronari iaitu pengambilan makanan, amalan merokok, pengambilan alkohol dan aktiviti fizikal. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa majoriti pesakit (92.4%) berumur 45 tahun dan ke atas. Kebanyakan pesakit (85.7%) mempunyai sekurang-kurangnya satu masalah kesihatan kronik seperti diabetes mellitus dan hipertensi sebelum dimasukkan ke IJN. Hasil kajian mendapati min jumlah kolesterol darah bagi pesakit adalah 6.1 (1.3mmol/L dan seramai 75.2% adalah hiperkolesterolemik (5.2 mmol/L). Min tekanan darah sistolik adalah 151.2 (27.5mmHg. Min bagi indeks jisim tubuh di kalangan pesakit adalah 25.9 (3.9kg/m2 dan seramai 58.1% berlebihan berat badan (BMI (25.0). Selain itu, didapati setengah daripada pesakit (49.6%) pernah merokok tetapi hanya 8.6% yang masih merokok. Daripada 56 orang pesakit yang bukan Muslim, seramai 9 orang (16.1%) sentiasa meminum alkohol. Kebanyakan pesakit mengatakan hanya berjalan sebagai senaman yang dilakukan. Didapati juga kebanyakan pesakit memakan nasi, sayur-sayuran dan buah-buahan hampir setiap hari. Hasil kajian ini menunjukkan perhubungan yang signifikan di antara (i) tahap pengetahuan dengan sikap terhadap faktor risiko CHD (r=0.624, p<0.001), (ii) tahap pengetahuan dengan amalan pencegahan terhadap faktor risiko CHD (r=0.316, p<0.0 1) dan (iii) sikap dengan amalan pencegahan terhadap faktor risiko CHD (r=0.234, p<0.05). Dicadangkan bahawa lebih banyak maklumat mengenai penyakit jantung koronari serta faktor-faktor risikonya perlu disebarkan kepada orang ramai supaya mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan seterusnya dapat mengamalkan cara gaya hidup yang sihat.

Full Article >>

March 1995, Vol1 No.1
September 1995, Vol1 No.2
March 1996, Vol2 No.1
September 1996, Vol2 No.2
March 1997, Vol3 No.1
September 1997, Vol3 No.2
December 1998, Vol4 No.1&2
December 1999, Vol5 No.1&2
March 2000, Vol6 No.1
September 2000, Vol6 No.2
Mar/Sept 2001, Vol7 No.1&2
March 2002, Vol8, No.1
September 2002, Vol8, No.2
March 2003, Vol9 No.1
September 2003, Vol9 No.2
March 2004, Vol10 No.1
September 2004, Vol10 No. 2
2005, Vol 11 No.1
2005, Vo l11 No.2
2006, Vol 12 No.1
2006, Vol 12 No.2
2007, Vol 13 No.1
2007, Vol 13 No.2
March 2008, Vol 14 No.1
2008, Vol 14 No.2
2009, Vol 15 No.1
2009, Vol 15 No.2
2010, Vol 16(1)

2010, Vol 16(2)

2010, Vol 16(3)

2011, Vol 17(1)

2011, Vol 17(2)

2011, Vol 17(3)

2012, Vol 18(1)

2012, Vol 18(2)

2012, Vol 18(3)

2013, Vol 19(1)

2013, Vol 19(2)

2013, Vol 19(3)

2014, Vol 20(1)

2014, Vol 20(2)

2014, Vol 20(3)

2015, Vol 21(1)

2015, Vol 21(2)

2015, Vol 21(3)

2016, Vol 22(1)

2016, Vol 22(2)

2016, Vol 22 Supplement

2016, Vol 22(3)

2017, Vol 23(1)

2017, Vol 23(2)

2017, Vol 23(3)

2018, Vol 24(1)